5-gelijkedagenmodel van start

We zijn met ingang van 08-01-2018 overgestapt naar andere schooltijden, nl. het 5-gelijkedagenmodel.

Voor u is een informatie brochure opgesteld (Informatiebrochure Eshoek 5-Gelijkedagenmodel). Hierin omschrijven we de voordelen, ons beleid en een aantal praktische zaken over het 5-gelijkedagenmodel. Wellicht zijn nog niet al uw vragen beantwoord. Het loslaten van de traditionele schooldag reikt verder dan alleen de schooltijden zelf. De impact ervan is voelbaar in de hele schoolorganisatie, in uw gezin en bij de samenwerkingspartners. Voor een deel zullen vragen pas concreet beantwoord kunnen worden op het moment dat we een aantal maanden met het nieuwe model hebben gewerkt.

Ook zijn werktijden en dus lesuren van leerkrachten aangepast. Door de wijzigingen bevorderen we een doelmatige inzet van onderwijzend personeel wat de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt. De inzet van de leerkrachten vindt u in dit overzicht:Formatie OBS de Eshoek – 5-gelijkedagen.
Ondanks de grote verandering, maar dankzij de zorgvuldige voorbereiding, gaan we met vertrouwen de 5 gelijke schooldagen tegemoet.

5dagen