Currently browsing

Page 2

mr

Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is …

Nieuwsbrief

Kerndoelenboekje

Kerndoelen Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. De kerndoelen voor het …

Vrijwillige ouderbijdrage

In de bijlage informatie over de vrijwillige ouderbijdrage Ouderraad OBS de Eshoek: vrijwillige ouderbijdrage

Nieuwsbrief

TSO app

Indien u gebruik wilt maken van TSO op onze school dan kunt u dit voortaan online regelen via het nieuwe ouderportaal van …