Sociale Veiligheid op School

Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering.

Hierbij ontvangt u het verslag (analyse en conclusies) van de enquête die is afgenomen onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8.