Centrale Eindtoets 2021 groep 8

Voor leerlingen van groep 8 is het wettelijk verplicht om een eindtoets te maken die de kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen meet. Op De Eshoek maken de leerlingen de Cito eindtoets. 

In bijgevoegde brochure leest u alles over de Centrale Eindtoets 2021.