Jaarverslagen

Onderwijsinstellingen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden bekostigd, stellen jaarlijks een jaarverslag op. Het jaarverslag moet aan een aantal eisen voldoen.

Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over ons beleid. Daarnaast informeren wij de overheid, de toezichthouders en alle belanghebbenden over onze prestaties.

Schooljaarverslag 2014-2015 OBS De Eshoek

Schooljaarverslag 2015-2016 OBS De Eshoek