Nieuwsbrief september 2020

In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan voor de maand september. In deze maandelijkse nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de praktijk, het beleid en de activiteiten van De Eshoek. We vragen in deze nieuwsbrief extra aandacht voor het bericht over het afstandsonderwijs