Onderwijs & Methodes

De Eshoek gebruikt voor de verschillende vakgebieden methodes. De didactische richtlijnen en aanwijzingen voor werkvormen worden opgevolgd. De methodes voor taal en rekenen worden van het begin tot het eind doorgewerkt. Ook worden de richtlijnen voor het adequaat omgaan met achterblijvende leerlingen nauwgezet opgevolgd, worden analyses gemaakt op grond van de methodegebonden toetsen en vindt remediëring plaats.

2018-08-01 Memo – Eshoek – Methoden en vakdidactiek