Richtlijn Afstandsonderwijs

Van de leerlingen die thuis moeten blijven, verwacht de leerkracht vanaf groep 3 de kinderen in de MEET. Het gaat hier om kinderen die zelf niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven omdat er iemand binnen het huishouden, waartoe het kind behoort, met koorts, benauwdheid of Corona, thuis is. De Eshoek heeft een richtlijn geschreven voor de huidige periode, maar ook voor de periode waarbij aangescherpte en/of strengere maatregelen van kracht worden. Het team van De Eshoek wil realiseren dat het onderwijs in alle opzichten doorgang kan vinden.