Verslag kinderboekenweek 2020

De Kinderboekenweek 2020 had als thema: En toen? waarbij we terug gaan in de tijd. De leerlingen van groep 8a en 8b …

Richtlijn Afstandsonderwijs

Van de leerlingen die thuis moeten blijven, verwacht de leerkracht vanaf groep 3 de kinderen in de MEET. Het gaat hier om …

Nieuwsbrief september 2020

In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan voor de maand september. In deze maandelijkse nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van …