Profiel

De kernactiviteit van De Eshoek is het verzorgen van onderwijs door geïnspireerde mensen aan alle leerlingen die dagelijks De Eshoek bezoeken. Goed onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Onze school leert kinderen daarom samen te leven, samen te spelen en samen te leren. De Eshoek is een openbare school. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. We werken niet vanuit een geloof of een geloofsovertuiging, maar wel met respect voor ieders geloof en denkrichting.

Hier staan de leerlingen en het onderwijs centraal en zijn de volgende visiestellingen belangrijke waarden:

  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vertrouwen

De Eshoek heeft deze visie vertaald naar een eigen missie, ondersteunende doelstellingen en een verbindend motto:

De Eshoek

waar leren van en aan elkaar gewoon is…

Wilt u een keer zien hoe dit in de praktijk gaat? We nodigen u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding door de school.