Schoolgids & Schoolplan

Onze school heeft een schoolgids. Zo’n gids geeft informatie over de school, maar ook over de ontwikkelingen en de plannen voor het schooljaar. Daarnaast bevat deze gids informatie over vakanties, zaken van organisatorische aard, diverse leermethodes, doelstellingen en verdere afspraken.

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school waarin de school de beleidsvoornemens voor vier jaar (periode 2023-2027) beschrijft. De geplande ontwikkelingen en ambities van de school worden uiteengezet, waardoor de visie van de school over goed onderwijs naar de dagelijkse praktijk vertaald wordt. Het plan is vooral bedoeld om het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en vast te stellen.