Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Op 16 november jl. heeft de openbare jaarvergadering van de Ouderraad plaatsgevonden. De Ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten waaronder sinterklaas, …

Meedoenregeling

Leerlingen van De Eshoek kunnen altijd meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u …

Vrijwillige ouderbijdrage

In de bijlage informatie over de vrijwillige ouderbijdrage 2018-11-01 Ouderraad – Eshoek – Vrijwillige ouderbijdrage