Notulen MR 06-09-21

Hieronder kunt u de laatste notulen van de medezeggenschapsraad downloaden.

Jaarverslag MR 2020-2021

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …

Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is …