Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is essentieel voor een optimale besluitvorming binnen de school. In bijgevoegde presentatie wordt u geïnformeerd over de wetenswaardigheden van de MR van De Eshoek.