Jaarverslag MR 2021-2022

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …

Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Op 16 november jl. heeft de openbare jaarvergadering van de Ouderraad plaatsgevonden. De Ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten waaronder sinterklaas, …