Leden OUDERRAAD

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De ouderraad (OR) is een groep van enthousiaste ouders van kinderen van De Eshoek. We ondersteunen het team bij het organiseren van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de schoolreisjes en nog veel meer. De OR is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.

De OR is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard brengen de diverse activiteiten kosten met zich mee. De OR heeft zelf geen eigen financiële middelen. De kosten van de activiteiten worden gedragen door de Stichting Derdengelden De Eshoek. De OR (mede) organiseert de activiteiten binnen de begroting van de Stichting. De Stichting genereert haar inkomsten uit de eigen bijdrage van de ouders, welke zij jaarlijks incasseert.

Het bestuur van de Stichting Derdengelden Eshoek wordt gevormd door:
* Anne Douma (voorzitter en tevens MR-lid)
* Frans Weggers (penningmeester)
* Hanneke Bisschop (secretaris)

De OR vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn voor het gehele schooljaar vastgelegd (zie de agenda in het ouderportaal Social Schools). Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Voor leuke ideeën of vragen aan de OR kunt u ons mailen:


De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Ouders
Fija Luten (voorzitter)
Carla Arjaans (secretaris)
Margot Bruggeman
Renate Bentum
Martijn Hof
Frank Luth
Heleen Klinkers
Rianne Staal
Zwanine Pol
Brenda Broekema

Team
Anita de Koning