Leerplicht en Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in onderstaand artikel beschreven.

2018-08-01 Memo – Eshoek – Leerplicht en Verlof

Het verlof kan worden aangevraagd via het ouderportaal Social Schools.