Schooltijden & Vakanties

Schooltijden

Wij werken op De Eshoek met het 5-gelijkedagenmodel voor alle groepen.

Alle kinderen gaan maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

Dit biedt de kinderen orde, rust en structuur. Tussen de middag wordt er gezellig geluncht in de klas en gaan de kinderen even naar buiten.
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein. De eerste bel gaat om 8.20 uur, de kinderen mogen dan naar binnen. De tweede bel gaat om 8.25 uur, de kinderen moeten dan naar binnen. Rond 8.20 uur gaan de schooldeuren van de kleutergroepen open.

Vakanties & Vrije dagen

Op onze school gelden dit schooljaar de volgende vakanties en vrije dagen: