Schoolenquêtes

Afnemen schoolenquêtes

Om meer inzicht te krijgen houden we op school enquêtes onder ouders, leerlingen en personeel. De resultaten van deze enquêtes leveren ons veel waardevolle informatie: hoe doen wij het als school, zijn leerlingen maar ook ouders tevreden met het aanbod, de inzet van het schoolteam, de kwaliteit, de zorg en begeleiding, enz. Allemaal onderdelen waar we graag een mening over willen horen.

Jaarlijks verzoeken we onze leerlingen (groep 6 t/m 8), een enquête in te vullen. Eens per twee jaar vragen we ouders en teamleden een vragenlijst in te vullen. Zowel de ouders, leerlingen als het personeel hebben de school een rapportcijfer gegeven. Voor de uitslag van de verschillende peilingen wordt verwezen naar de website Scholen op de kaart, waarop De Eshoek zich presenteert.