Notulen MR 06-09-21

Hieronder kunt u de laatste notulen van de medezeggenschapsraad downloaden.

Jaarverslag MR 2020-2021

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …