PrimAH reglement Medezeggenschapsraad

De MR van De Eshoek hanteert het volgende reglement. Klik hier
Het huishoudelijk reglement kunt u hier vinden.