Leden OR

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De ouderraad (OR) is een groep van enthousiaste ouders van kinderen van De Eshoek. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het talentenfestival, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de schoolreisjes en nog veel meer. De OR is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.

De OR is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard brengen de diverse activiteiten kosten met zich mee. De OR genereert inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt geïnd door de Stichting Derdengelden De Eshoek. Het bestuur van de Stichting Derdengelden Eshoek wordt gevormd door:
* Mariek de Groot (voorzitter)
* Nettie Hegge (secretaris)
* Jean-Paul Heunks (penningmeester)

De OR vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn voor het gehele schooljaar vastgelegd (zie jaarrooster). Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.
Voor leuke ideeën of vragen aan de OR kunt u ons mailen: ouderraadeshoek@gmail.com

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Ouders

Nettie Hegge Voorzitter
Jean-Paul Heunks Penningmeester
Secretaris
Marga Lameijer
Margot Bruggeman – den Uyl
Frans Wigchering
Carolien Stadman
Martijn Hof
Yvonne Jonkers
Babette Scholte
Fija Luten
Liset Sandberg

Team

Ina Tilman
Hetty Behling