Currently browsing

Page 2

Centrale Eindtoets 2021 groep 8

Voor leerlingen van groep 8 is het wettelijk verplicht om een eindtoets te maken die de kennis en vaardigheden op het gebied van taal en …

Verslag kinderboekenweek 2020

De Kinderboekenweek 2020 had als thema: En toen? waarbij we terug gaan in de tijd. De leerlingen van groep 8a en 8b …

Richtlijn Afstandsonderwijs

Van de leerlingen die thuis moeten blijven, verwacht de leerkracht vanaf groep 3 de kinderen in de MEET. Het gaat hier om …