Currently browsing

Page 2

Nieuwsbrief augustus-september 2019

De nieuwsbrief van augustus-september staat online. Via onderstaande link kunt u deze lezen en/of downloaden. 2019-08-24 Nieuwsbrief – Augustus – September 2019

Meedoenregeling

Leerlingen van De Eshoek kunnen altijd meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u …

Sociale Veiligheid op School

Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving …

Ouderraad statuten

In de bijlage treft u de statuten van onze ouderraad aan: 2015-11-04_statuten-eshoek-or