Currently browsing

Page 2

veilig-naar-school

Sociale Veiligheid op School

Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving …

Newsletter

Nieuwsbrief juli 2017

De nieuwsbrief, de laatste voor de zomervakantie en met deze keer erg veel info, staat voor u klaar

boek

Ouderraad statuten

In de bijlage treft u de statuten van onze ouderraad aan: 2015-11-04_statuten-eshoek-or

mr

Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is …