Currently browsing

Page 2

Sociale Veiligheid op School

Vanaf augustus 2016 handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving …

Ouderraad statuten

In de bijlage treft u de statuten van onze ouderraad aan: 2015-11-04_statuten-eshoek-or

Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is …

Kerndoelenboekje

Kerndoelen Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. De kerndoelen voor het …

Vrijwillige ouderbijdrage

In de bijlage informatie over de vrijwillige ouderbijdrage 2018-11-01 Ouderraad – Eshoek – Vrijwillige ouderbijdrage