Schoolenquêtes 2014

Om meer inzicht te krijgen houden we op school enquêtes onder ouders, leerlingen en personeel. De resultaten van deze enquêtes leveren ons veel waardevolle informatie: hoe doen wij het als school, zijn leerlingen maar ook ouders tevreden met het aanbod, de inzet van het schoolteam, de kwaliteit, de zorg en begeleiding, het schoolgebouw enz. enz. Allemaal onderdelen waar we graag een mening over willen horen.

In oktober 2014 hebben we leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en team verzocht een enquête in te vullen. Zowel de ouders, leerlingen als het personeel hebben de school een rapportcijfer gegeven.

Met een gemiddeld cijfer van 7,16 op alle onderdelen, gaven de ouders aan dat ze ruim voldoende tevreden zijn over onze school. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.56. De waardering van de ouders voor OBS De Eshoek is daarmee 0.40 punt lager dan het landelijk gemiddelde.

De leerlingen gaven een opmerkelijk hoog eindcijfer. Met een 8.15 als gemiddelde komt de school goed uit de bus (0.09 punt hoger dan het landelijk gemiddelde). Daar mogen we best trots op zijn. En dat zijn we ook.

Op de volgende pagina’s leest u het volledige rapport:

Leerlingenenquête 2014 -OBS De Eshoek

Ouderenquête 2014 – OBS De Eshoek