Schooltijden & Vakanties

Schooltijden

De eerste bel gaat 10 minuten voor aanvang van de schooltijd. Dat is een teken dat de
kinderen naar binnen mogen. 5 minuten voor aanvang van de les gaat de tweede bel.
Dat is een teken dat de kinderen naar binnen moeten.
De schooltijden zijn als volgt vastgesteld:

Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.30 – 12.00
13.15 – 15.15
 X
X
X
X
 Dinsdag 08.30 – 12.00
13.15 – 15.15
X
X
 X
X
 Woensdag 08.30 – 11.30
08.30 – 12.30
 X

X
 Donderdag 08.30 – 12.00
13.15 – 15.15
X
X
X
X
 Vrijdag 08.30 – 12.00
13.15 – 15.15
 X
X
X

Vakanties & Vrije dagen

Op onze school gelden in het schooljaar 2016-2017 de volgende vakanties en vrije dagen:

Vakantierooster 2017-2018