Richtlijn Afstandsonderwijs

Van de leerlingen die thuis moeten blijven, verwacht de leerkracht vanaf groep 3 de kinderen in de MEET. Het gaat hier om …