Currently browsing

Page 2

Jaarverslag MR 2022-2023

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …

Schoolgids 2023-2024

Onze school heeft een schoolgids. Zo’n gids geeft informatie over de school, maar ook over de ontwikkelingen en de plannen voor het …

Schoolplan 2023-2027

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school waarin de school de beleidsvoornemens voor vier jaar (periode 2023-2027) beschrijft. De geplande …