Currently browsing

Page 2

Jaarverslag MR 2021-2022

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …