Protocollen

De Eshoek heeft in verschillende protocollen, maar ook in notities, richtlijnen en memo’s haar beleid geschreven. Deze zijn geschreven om de informatiestroom hanteerbaar te maken, handelingen te verantwoorden, ouders goed te informeren, afspraken te verantwoorden, maar vooral ook om transparant te werken en bij onduidelijkheden of vragen een naslagwerk te kunnen raadplegen. 
Bij het hoofdstuk INFORMATIE staan de documenten gerangschikt vermeld.