Kerndoelenboekje

Kerndoelen
Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. De kerndoelen voor het basisonderwijs geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken volgen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

Verplichte vakken

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

· Nederlandse taal;

· Engelse taal;

· rekenen en wiskunde;

· oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting);

· kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid);

· bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen).

Kerndoelenboekje