Stichting Leergeld Noord Drenthe – voorkomen van sociale uitsluiting

Stichting Leergeld Noord Drenthe (gemeente Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze) heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het primaire doel is het verlenen van materiële hulp aan deze kinderen om ze een kans te geven deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het motto van de stichting is:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Stichting Leergeld Noord Drenthe is een private organisatie en een vangnet voor situaties, waarbij bestaande sociale voorzieningen geen oplossingen bieden. Naast het realiseren van het ‘primaire doel’ kan Leergeld Noord Drenthe ook een rol spelen in het verwijzen naar overheids- en overige maatschappelijke voorzieningen.

De Stichting Leergeld werkt op lokaal niveau met vrijwillige bestuursleden, coördinatoren en intermediairs.
Iedereen kan een aanvraag doen en in een persoonlijk gesprek wordt door de intermediair bekeken of de aanvraag voldoet aan de criteria van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld heeft in iedere gemeente een Postbus, emailadres en telefoonnummer waar de aanvragen kunnen worden ingediend, te weten:
Gemeente Assen, postbus 30, 9400 AA Assen, tel: 0613148609; email:leergeldassen@gmail.com
Gemeente Tynaarlo, postbus 17, 9480 AA Vries, tel: 0613148625, email:leergeld Tynaarlo@gmail.com
Gemeente Aa en Hunze, postbus 8, 9460 AA Gieten, tel: 0613148339, email:Aa en Hunze@gmail.com
folder_stichting_leergeld