Jaarverslag MR 2022-2023

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden en welke zaken er aan de orde zijn geweest.