Jaarverslag MR 2022-2023

Hierbij treft u het jaarverslag van de MR aan. In dit jaarverslag staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee …

Meedoenregeling/ kindpakket

Leerlingen van De Eshoek kunnen altijd meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u …

Wat is – en wat doet een MR?

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld via de medezeggenschapsraad (Wet Medezeggenschap op Scholen). Een goed functionerende MR is …